Account activeren

U bent nog nooit inlogd en wilt uw account graag activeren? U kunt uw account activeren door uw personeelsnummer in te vullen in combinatie met uw geboortedatum.

Hierna dient u een wachtwoord en optioneel uw mobiel nummer in te vullen. Nadat u dit heeft gedaan kunt u inloggen met uw zelf gekozen wachtwoord.